Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής
Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.