Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 05 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.