Δείτε την πρόσκληση της 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.