Την Τρίτη 30-11-2021, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κ. Βάρναλη 67, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δημόσια κλήρωση, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας, για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συμβατικού ποσού 79.307,81 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω σχετικών διατάξεων.

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης.