Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  18ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.