Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 29 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,
(αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:30 και τη ψήφο σας, από 09:30 έως 10:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.