Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.