Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.