Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης.