Δήμος Πετρούπολης

Η Νέα Δημοτική αρχή αποφάσισε να μην προβεί σε αυξήσεις των Δημοτικών Τελών, ώστε να μην επιβαρύνει επιπλέον τους δημότες Πετρούπολης, αφού κυρίαρχο μέλημά της είναι η παροχή στήριξης των πολιτών και πρωτίστως των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στις πολύ δύσκολες εποχές που διανύουμε. Επιπλέον, προσπαθεί, εξορθολογίζοντας τις δαπάνες, να παράξει το έργο και τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη η πόλη μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης, στην 10η /23-9-2019 τακτική συνεδρίασή του, αποφάσισε για το έτος 2020 τα εξής:

  1. Mε την αριθ: 241/2019 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ΤΑΠ (ΑΔΑ:ΩΓΕΒΩΞΣ-Θ38).

  2. Με την αριθ:242/2019 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Διαφήμισης (ΑΔΑ:6094ΩΞΣ-ΗΞΤ).

  3. Με την αριθ:243/2019 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων
    (ΑΔΑ:Ψ251ΩΞΣ-Ι15).

  4. Με την αριθ:244/2019 πράξη του, την μηδενική αύξηση των Τελών Κοιμητηρίου
    (ΑΔΑ:ΩΓ15ΩΞΣ-Α3Ψ).