ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.

Η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτισμού/ Αθλητισμού και Παιδείας/Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, πρόκειται να πραγματοποιήσει πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης μουσικών οργάνων (μπουζούκι, αρμόνιο, ντραμς), σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών (5-13 ετών), που επιθυμούν να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους παιδεία.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα κατατίθενται στη Δ/νση Παιδείας/Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης (Κρήτης 2, 2ο όροφος), από την Δευτέρα 05/11/18 έως και Παρασκευή 09/11/18, από τις 09:30 έως τις 12:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις για αρμόνιο, δέκα (10) για μπουζούκι και τέσσερις (4) για ντραμς. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης μας (Ελ. Βενιζέλου 131).
Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος, Ε1 και Ε9.
5. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.).
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
7. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τις αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.50.64.076 – 210.50.64.061.