Με ραντεβού η αποκομιδή των Φυσικών Χριστουγεννιάτικων Δέντρων

Με ραντεβού η αποκομιδή των Φυσικών Χριστουγεννιάτικων Δέντρων

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Πετρούπολης καλεί τους πολίτες NA MHN πετάξουν σε κάδους οικιακών απορριμμάτων τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα τους.

Η αποκομιδή των φυσικών δέντρων που στολίστηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών θα γίνει ξεχωριστά μέσω της αποκομιδής κλαδιών και στη συνέχεια θα προωθηθούν για ανακύκλωση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.) προκειμένου μέσω της κομποστοποίησης να μετατραπούν σε λίπασμα και να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την αποκομιδή των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων στο τηλέφωνο: 2105021300 (καθημερινές και ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας).