Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.