Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης 25.000 ανέργων
Ο Δήμος Πετρούπολης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απασχόληση 101 ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Στόχος του νέου προγράμματος είναι ή ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση, κυρίως, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 11 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα