Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου στην οδό 25ης Μαρτίου 107.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, την 8η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας.