Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνέχεια της ανακοίνωσης έκτακτων μέτρων λόγω κακοκαιρίας, σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει ότι τα ΚΕΠ Πετρούπολης, όπως και όλα τα ΚΕΠ που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής, θα παραμείνουν κλειστά.