Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Παρακαλούμε τους κατοίκους της Πετρούπολης που τους έχει γίνει ή τους έχει κοινοποιηθεί ενημέρωση για επικείμενη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ, και δεν το έχουν γνωστοποιήσει μέχρι τώρα στο Δήμο,  να ενημερώσουν την  Κοινωνική μας Υπηρεσία , επί της οδού Κρήτης 2 τηλέφωνο 210 5064080, (η υπηρεσία βρίσκεται στη στρογγυλή πλατεία), από Δευτέρα 9/12, ώστε ο Δήμος Πετρούπολης να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και  να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για επανασύνδεσή ή αποτροπή της διακοπής.