Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.