Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.