Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.