Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 17 Ιουνίου 2020 ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:30
Αρχεία:
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.