Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  02 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής.