O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς
«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 34.933,00€
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την 14/12/2018 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 17/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ