ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τελών που ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ. 208/2018 απόφαση του Δ.Σ
 Α.ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1.Οικιακή χρήση, Κοιν. Χώροι, ακάλυπτοι χώροι                                     1,18 € τ.μ
2.Γενική χρήση, επαγγελματικοι χώροι                                                    3,52 € τ.μ
3.Σούπερ μάρκετ και καταστήματα εστίασης με συνολικό εμβαδόν (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) πάνω από 750 τ.μ    4,50 € τ.μ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ                                                                                    0,10 € τ.μ
Γ. ΤΑΠ                                                                                                                 0,33 ο\οο
 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τελών που ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ. 210/2018 απόφαση του Δ.Σ
 

  1. Π Λ Α Τ Ε Ι Ε Σ.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                       92,50 € ετησίως το τ.μ.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ                                                          58,00 € ετησίως το τ.μ.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ                                                                         31,50 € ετησίως το τ.μ.
 

  1. Π Ε Ζ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ.
α) τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων, προθηκών                                                               81,00 € ετησίως το τ.μ.
β) τοποθέτηση ψυγείων σε περίπτερα                                            40,00 € ετησίως το τ.μ.
(Σύμφωνα με την 111/2014 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρούνται 10 τ.μ μαζί με το κουβούκλιο εκ των οποίων τα 2 τ.μ είναι δωρεάν και θα χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι   ήτοι 10 τ.μ-2 τ.μ-2,55 τ.μ=5,45 τ.μ * 40 = 218,00€ ετησίως)
γ) κουβούκλιο περιπτέρου                                                                40,00 € ετησίως το τ.μ.
(παραχωρούνται 2,55 τ.μ για την κατασκευή    ήτοι 40*2,55=102,00€ ετησίως)
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Λοιπά πεζοδρόμια                                                                             33,00 € ετησίως το τ.μ.
 

  1. Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Υ Λ Ι Κ Ω Ν

Η χρήση πεζοδρομίου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ισχύει για πεζοδρόμια ανεξαρτήτως κατηγορίας και ο συντελεστής που ισχύει είχε καθοριστεί στα   5,00 € μηνιαίως το τ.μ.
 

  1. Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ω Λ Η Τ Ε Σ

Χρήση πεζοδρομίων και γενικά κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές
Α) Διαρκώς                                                                                   96,00 € ετησίως το τ.μ.
Β) Για πώληση εποχιακών φρούτων                                          115,00 € το τρίμηνο το τ.μ.
Γ) Εορτές Χριστουγέννων – Πάσχα                                             15,00 € εβδομαδιαίως το τ.μ.
Δ) Πανηγύρια Ιερών Ναών                                                           15,00 € για 2-3 ημέρες το τ.μ.
 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες τελών διαφήμισης που ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ.209/2018 απόφαση του Δ.Σ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Για διαφημίσεις που αναγράφονται, αναρτώνται ή επικολλούνται:
α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα κ.λ.π.
γ) μέσα σε χώρους σταδίων, γηπέδων κ.λ.π.
δ) μέσα σε καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων,
1,50 € το τετρ. μέτρο εβδομαδιαίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Για διαφημίσεις:
α) φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες,
όπου και όπως από το Νόμο προβλέπονται.                 322,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
β) φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους,
όπου και όπως από το Νόμο προβλέπονται.                 124,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
γ) μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα,
όπου και όπως από το Νόμο προβλέπονται                  93,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα                 9,00 € το τετρ. μέτρο μηνιαίως.