Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμος Πετρούπολης και η Διεύθυνση Παιδείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη “Συλλογικότητα Βοήθειας Συνανθρώπων μας στην Πετρούπολη” για την προσφορά δύο αναπηρικών αμαξιδίων, τα οποία και θα διατίθενται από την αρμόδια Διεύθυνση σε δικαιούχους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν δικό τους, όταν το χρειαστούν.

Η προσφορά αυτή έλαβε χώρα στις 24 Νοεμβρίου 2023, παρουσία πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων της Πετρούπολης