Δείτε την πρόσκληση της  1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.