Δείτε την πρόσκληση της  1ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.