Δείτε την πρόσκληση της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 03 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη 2022 και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.