Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 03 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.