Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την στις 22 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.