Δείτε την πρόσκληση της  16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, επί της
οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθανασίου Διάκου

Αρχεία:

Πρόσκληση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.