Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.