Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 06 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  15ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.