Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  22ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 22ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.