Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 16η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.