Δείτε την πρόσκληση της  δια περιφοράς 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 15.00 στο email: katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)
Αρχεία:
Πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.