ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει τους ωφελούμενους, ότι η διανομή για τον μήνα Ιανουάριο (5η του 7ου εξαμήνου) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 με προγραμματισμένα ραντεβού, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του 1ου ΚΑΠΗ επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των δικαιούχων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της γραμματείας του Κέντρου Κοινότητας: 210-5065885.

Διανομή τροφίμων από τη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης για τον μήνα Ιανουάριο