Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.