Χαιρετισμός της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Χρυσάνθης Παχίδου, για την έναρξη των διαδικτυακών δράσεων.
Χαιρετισμός της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Χρυσάνθης Παχίδου, για την έναρξη των διαδικτυακών δράσεων.