Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.