Πληρωμές – Εισπράξεις

Για συναλλαγές με το Ταμείο του Δήμου μας, ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσετε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κ. Βάρναλη 76-78, 13231,
Πετρούπολη Τηλέφωνο:  213 2024436
Email: tamiaki@petroupoli.gov.gr 


Πληρωμές οφειλών του Δήμου μας. Από το Ταμείο  εξοφλούνται δαπάνες που γίνονται από τον Δήμο και  αφορούν τις  παντός είδους προμήθειες υλικών, τα εκτελούμενα έργα και εργασίες, τις επιχορηγήσεις  Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων, Σχολικών Επιτροπών και οικονομικές ενισχύσεις απόρων πολιτών. Απαραίτητα δικαιολογητικά: Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ( Α.Ε. ): 1) μέχρι ποσό 3.000,00€: Υπεύθυνη δήλωση …

Εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο μας Εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο μας, γίνονται καθημερινά από 08:00 έως 14:30 εκτός της Παρασκευής και της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα, που οι εισπράξεις γίνονται από 08:00 έως 13:30. Οι υπόχρεοι πληρωμής οφειλών προς το Δήμο μας, μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με τους παρακάτω τρόπους: 1.…