Δήμος Πετρούπολης

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 (ΦΕΚ 1867/Β/16.05.2020) και τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης και τους κανόνες υγιεινής (ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας), ανακοινώνει, ότι από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 θα επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Ωδείο.

Συγκεκριμένα:
? Για το Δημοτικό Ωδείο
Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης με ολιγομελή τμήματα και για σπουδαστές άνω των 11 ετών με ωράριο 13:00 – 21:00. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική́ διδασκαλία.