Δήμος Πετρούπολης

Ανοίγουν οι Πύλες για το Δημοτικό Ωδείο και την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Δήμου Πετρούπολης.
Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 (ΦΕΚ 1867/Β/16.05.2020) και τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης και τους κανόνες υγιεινής (ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας), ανακοινώνει, ότι από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 θα τεθούν σε επαναλειτουργία το Δημοτικό Ωδείο και η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Πέτρας.

Συγκεκριμένα:
🎻 Για το Δημοτικό Ωδείο
Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης με ολιγομελή τμήματα και για σπουδαστές άνω των 11 ετών με ωράριο 13:00 – 21:00. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική́ διδασκαλία.
🎭 Για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Πέτρας
Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Πέτρας, με ωράριο 15:00 – 22:00. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που συγκροτούν το δίχτυ προστασίας και ασφάλειας έναντι του κορωνοϊού. Μάλιστα, ένα μέρος των μαθημάτων (όπως τα μαθήματα Υποκριτικής και Αυτοσχεδιασμού) πρόκειται να πραγματοποιηθεί και στον χώρο του Θεάτρου Πέτρας.
Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί και η «πρόσκληση» για την εγγραφή των νέων μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στην σχολή το διδακτικό έτος 2020-2021.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης έχει προσαρμοστεί πλήρως με τις ανακοινώσεις των υπουργείων, λαμβάνοντας όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών της.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πολιτισμού στα τηλέφωνα 210 5061136 & 210 5063710, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 – 15.00.