Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 276/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΡΡΩΞΣ-52Η) ΑΠΟΦ. της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Σ.Α.94188 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ ΣΕ Α ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.