Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.