Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.