Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 10 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.