Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 27 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.