Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.