Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.