Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.